Общ съюз на агенциите за временна заетост ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) – Кодекс за справедливи условия на труд за работници мигранти

Какво можете да очаквате от агенциите за временна заетост?

Агенцията за временна заетост, която Ви предлага работа, е сертифицирана към Общия съюз на агенциите за временна заетост Algemene Bond Uitzendondernemingen. Това означава, че агенцията за временна заетост подлежи на независим контрол за правилното прилагане на законите и наредбите. Освен това агенцията за временна заетост към Algemene Bond Uitzendondernemingen ще Ви предостави ясна и точна информация за работата и живота в Нидерландия. Това става заедно с агенцията за подбор на персонал в родната Ви страна. Освен стриктно спазване на законите и наредбите, от агенцията за временна заетост, която е сертифицирана към Algemene Bond Uitzendondernemingen , можете да очаквате следното:

Безопасност и здраве:Вашата безопасност и здраве са с най–висок приоритет. Агенциите за временна заетост към Algemene Bond Uitzendondernemingen спазва всички закони и наредби, а по време на коронакризата прилага също така предписанията от Протокола за безопасност при коронавирус за работници мигранти на Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU.Протоколът се актуализира периодично в отделните фази на пандемията от коронавируса. Агенцията за временна заетост ще Ви информира за актуалните предписания.

Набиране и подбор на персонал: агенцията за временна заетост ще се погрижи агенцията за подбор на персонал в родната Ви страна да прилага предписанията от Правилника на ABU за справедливо набиране на персонал. Вашата агенция за подбор на персонал ще Ви предостави този правилник и информацията към него, както и информационни материали.

Договор: можете да получите договора за временна заетост и документите към него както на нидерландски език, така и на Вашия роден език.

Трудово възнаграждение: за една и съща работа ще получавате еднаква заплата като нидерландските работници на временна заетост в съответствие с изискванията на колективния трудов договор (КТД).

Регистрация: агенцията за подбор на персонал и агенцията за временна заетост ще Ви обяснят правилата за регистриране в Нидерландия. Нидерландското законодателство изисква да си направите официална регистрация местоживеене съгласно предписанията. Още преди да заминете, агенцията за подбор на персонал ще Ви предостави първоначална информация за разликата между двете възможности за регистрация в Нидерландия: регистрация като чуждестранно лице (RNI) и регистрация като местно лице в регистъра на населението (Basisregister Personen, BRP). Отговаряте на изискванията за регистрация като чуждестранно лице, но предпочитате да се регистрирате като местно лице в регистъра на населението? Попитайте в общината, в която ще живеете, дали това е възможно. Не всички общини предлагат тази възможност. Агенцията за временна заетост също може да Ви помогне с изискванията за регистрация.

Жилище: Агенцията за подбор на персонал ще Ви предостави първоначалната необходима информация за живота в Нидерландия. Агенцията за подбор на персонал ще Ви запознае с възможностите за жилищно настаняване. Ще получите и информация за условията, ако решите агенцията за временна заетост да уреди жилището вместо Вас. Можете обаче и сами да потърсите жилище.

Глоби и обезщетения: Агенциите за временна заетост има право да начислява по Вашия фиш за заплатата само съдебни и административни глоби. Пример за такива е глобата за пътно нарушение, която е наложена лично на Вас. Забранено е във фиша за заплатата да се начисляват други видове глоби. Може обаче да Ви бъде потърсена отговорност за щета, която сте причинили на работодателя или наемодателя нарочно или поради умишлена небрежност. В този случай обезщетението възлиза на не повече от действително направените разходи за ремонт на повредения обект.

Език и интегриране: в началото на Вашия престой в Нидерландия агенцията за временна заетост ще Ви ориентира за възможностите за участие в езикови курсови към общината. Не всяка община предлага езикови обучения.

Какво може да очаква от Вас агенциите за временна заетост?

Както от агенциите за временна заетост и агенцията за подбор на персонал, така и от Вас се очаква да се спазват направените договорености. Така всички страни заедно допринасят за постигане на добро сътрудничество.

С над 360 членове търговската асоциация представлява над 60 процента от пазара, което я прави най-голямата работодателска организация в сектора на временната заетост. Членовете на Algemene Bond Uitzendondernemingen  се застъпват за качество, сигурност и финансова надеждност. Те периодично се проверяват от сертифицираща институция (CB), което гарантира постоянно качество.

Общ съюз на агенциите за временна заетост ABU – Правилник за справедливо набиране на работници мигранти

Какво можете да очаквате от агенцията за подбор на персонал?

Агенцията за подбор на персонал, която Ви обслужва, работи заедно с агенция за временна заетост, която е сертифицирана към Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU. Агенциите за временна заетост към ABU и агенцията за подбор на персонал ще Ви предоставят ясна и точна информация относно работата и живота в Нидерландия.

Информация: Вашата агенция за подбор на персонал ще Ви запознае с работата и живота в Нидерландия. Това става чрез информационните видеоклипове на ABU на следните теми: работа чрез агенция за временна заетост към ABU, жилище, регистрация, заплата, договор за временна заетост и болнични. Можете да гледате видео материалите на www.abu.nl/добре дошли.

Работа: ще получите информация за работата, която Ви предлагат, наименованието на длъжността, местоработата и знанията и уменията, които са необходими за работата. Също така ще получите информация за местоработата и жилищата. Ще узнаете всичко това предварително, достатъчно време преди да заминете за Нидерландия.

Условия на труд: брутното трудово възнаграждение за съответната работа и минималния брой часове, които можете да работите. Ще получавате еднаква заплата за една и същата работа като нидерландските работници на временна заетост в съответствие с изискванията на колективния трудов договор (КТД).

Разходи за посредничество: Агенцията за подбор на персонал няма право да изисква от Вас такси за посредничеството за работа. Това е забранено.

Жилище: възможностите за жилищно настаняване и условията. Не сте длъжни да ангажирате агенцията за временна заетост да Ви намери жилище. Но ако все пак решите да го направите, Вашата агенция за подбор на персонал е длъжна да Ви информира за периодичните разходи, услугите и общите условия за използването или наемането на жилището. Предпочитаме сами да си уредите жилище. В Нидерландия обаче има недостиг на жилища. Затова съществува възможност да помолите агенцията за временна заетост да Ви настани. Целта е периодът на настаняване да не е по-дълъг от три години.

Здравна застраховка: длъжни сте да сключите здравна застраховка в Нидерландия. От агенцията за временна заетост ще Ви предложат здравна застраховка и ще Ви информират за разходите и условията по застраховката. Не сте длъжни да приемате това предложение. Можете сами да сключите здравна застраховка в Нидерландия.

Какво може да очаква от Вас агенцията за подбор на персонал?

Агенцията за подбор на персонал очаква от Вас да предоставите точна информация в рамките на процеса за подбор. Важно е да сте добре осведомени за работата и живота в Нидерландия.

Ако имате въпроси изпратете вашето запитване на емайл: brcjobsolution@gmail.com

Представената Информация За Какво е ABU номер Изглежда Ли Полезна За Вас?
Можете Да Намерите Още Много Полезна Информация За Холандия В Нашия Сайт.

Aгенциите за временна заетост ABU

Споделете публикацията

Как се живее в Холандия ?
Информация за Холандия

Как се живее в Холандия

Как се живее в Холандия ? Холандия е една от най-популярните държави за работа в чужбина. Страната е известна с високия си жизнен стандарт, свободната

Прочети повече »