Политика за поверителност

Важно

 

[Последна актуализация: Юни, 2021 ]

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) има за цел да ви предостави пълна информация относно това какви лична данни се събира за вас от БИ ЕР СИ ДЖОБ СЪЛЮШЪН ЕООД ( “ние”, “нас” или “Дружеството”), както и начините, по които ще се използват, включително законовите изисквания и разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД/GDPR).

Тази Политика за поверителност управлява и всички практики и процедури на Дружеството във връзка с поверителността на личните данни и се прилага за всички потребители, които имат достъп до нашия уебсайт, кандидати за работа и адресатите на нашите услуги, както и представители на нашите бизнес партньори, клиенти и доставчици.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ
БИ ЕР СИ ДЖОБ СЪЛЮШЪН ЕООД, ЕИК 206405000, седалище: гр. Червен бряг, п.к. 5980, бул./ул. ЦАР АСЕН ПЪРВИ № 35

Събраните лични данни се контролират и обработват от администратора на данни. Освен това, личните данни могат да бъдат обработвани и/или съвместно контролирани от партньорски организации, представители на нашите бизнес партньори, клиенти и доставчици.

1.ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме данни за вас по различни начини, като например чрез нашия сайт и канали в социалните мрежи; чрез кандидатури за работа; във връзка с наемане на персонал; или във връзка с нашите отношения с клиенти и доставчици. По своята същност данните биват следните два вида:

 • Неперсонализирани данни – това е информация, която се събира при използването на нашия уебсайт. Тази информация не може да ви идентифицира или разкрие по какъвто и да е начин личните ви данни (име, имейл, адрес и т.н.). Тя служи единствено за статистически цели (дава ни информация какви браузъри се използват от клиентите ни, в кои времеви диапазони достъпват нашия сайт и др.
 • Лични данни – лична информация, която идентифицира физическо лице или може с разумни усилия да идентифицира физическо лице .
1.1.ДАННИ, СЪБИРАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Основният начин, по който събираме данни чрез нашият уебсайт е чрез използването на т.н. бисквитки и други сходни инструменти. Това, което всъщност представляват бисквитките е малък текстов файл, който бива съхраняван на вашето устройство, докато разглеждате даден уебсайт. БИСКВИТКИТЕ НЕ СА ВИРУСИ! Всъщност, бисквитките са много полезни. С тяхна помощ навигирането между отделните страници става по-ефективно, те помагат за  автоматичното активиране на определени функции, за запомняне на вашите предпочитания, а също така и за ускоряване, подобряване и персонализиране на вашето потребителско изживяване, когато сте на нашия уебсайт. За повече информация относно бисквитките като цяло, моля, посетете www.allaboutcookies.org.

Повечето браузъри ви дават възможност да изтриете бисквитките от вашето устройство, да блокирате приема на бисквитки или да получите предупреждение, преди да бъдат запазени. Можете да изтриете бисквитките, като следвате инструкциите на вашия браузър или устройство. Ако обаче блокирате или изтриете тези бисквитки, някои функционалности на нашия сайт може да не работят правилно и по този начин може да бъде възпрепятствано тяхното ползване от ваша страна.

Друг начин да получим вашите данни е в случай, че се свържете с нас посредством имейл и/или контактната форма на този уебсайт. Гарантираме, че всякаква информация, предоставена ни по този

начин, ще бъде надлежно защитена според настоящата Политика, политиките, методологиите и добрите практики на Дружеството, както и актуалното законодателство за защита на лични данни.

1.2.ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация:
три имена; дата на раждане; данни за лични документи; данни за завършено образование и допълнителни квалификации; вкл. езикови познания; данни за здравословно състояние; данни за предишен опит и работодатели; данни по разрешения за работа; телефонен номер за връзка; електронен адрес (e-mail).

Администраторът на данни събира и използва събраните данни за следните цели:

 • Сключване на договори с Дружеството и/или негови бизнес партньори;
 • Администриране на договорите;
 • Достъп до базата ни данни от работодатели;
 • Финансови отношения;
 • Обработване на заявления и искания;
 • За свързване на кандидати с работодатели;
 • Изпращане на известия за свободни позиции;
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност;
 • Предоставяне на допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • Оценяваме на пригодност като кандидат за работа;
 • Осигуряване на ефективна комуникация;
 • Осигуряване на сигурност.

Цялата обработка се извършва въз основа на подходящи законови основания, които могат да попаднат в няколко категории, включително:

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

В повечето случаи изискваме личните ви данни и ги обработваме въз основа на сключване и изпълнение на договор, за да спазим законово задължение или за да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите, самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор

 • за изпълнението на договорни задължения по сключени договори за предоставяне на услуги;
 • Осигуряване на комплексно обслужване и администриране;

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др. свързани нормативни актове.
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • трансфер на данни в и извън рамките на ЕС;
 • директен маркетинг.

3.СИГУРНОСТ

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Дружеството взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

 1. Физически организационни и технически мерки за защита: определяне на зоните с контролиран достъп; определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите и регистрите ни и ограничаване на достъпа; определяне на организацията на физическия достъп; определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ; определяне на екип за реагиране при нарушения;
 2. Персонална защита: запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; конфиденциалност на информацията; обучение на персонала;
 3. Документална защита: определяне на срокове за съхранение; правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.
  От друга страна, прилагаме технически мерки като анонимизация на събраните лични данни и др.
4.КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Събираните от нас лични данни се съхраняват в рамките на законоустановения срок, в зависимост от вида на данните и съобразно едно или повече от следните условия:

 • Необходимост да се съхраняват събраните лични данни, за да се предлагат услуги, установени с потребителя;
 • Да се защити законен интерес на администратора на данни;
 • Съществуването на конкретни правни задължения, които изискват обработването и съхранението, необходими за определени периоди от време;
5.ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в тази Политика за поверителност. Можем да споделяме лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име, въз основа на указанията ни. Ние не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват информацията, освен ако това е необходимо да извършат услугите от наше име или да спазят законовите изисквания. Също така може да споделяме Вашите лични данни (i) ако сте кандидат за работа, с клиенти, които могат да имат налични оферти за работа или интерес от наемане на нашите кандидати за работа; и (ii) с трети страни, с които работим, като например консултанти по наемане на работа и подизпълнители, които да ви намерят работа, правни съветници, счетоводители и др.

Освен това можем да разкриваме лични данни за вас, (i) ако сме задължени да го направим по силата на закон или правна процедура; (ii) на правоприлагащи органи или други държавни служители въз основа на молба за законосъобразно оповестяване; и (iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, разпускане или ликвидация).

6.ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Във връзка с предоставяните от нас услуги, ние може да прехвърлим личните данни, които събираме за вас, в държави извън държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Такова прехвърляне би било извършено единствено и само за целите, описани в чл. 1.2. от Политика, гарантирайки, че тези данни ще бъдат защитени в съответствие с настоящата Политика, политиките, методологиите и добрите практики на Дружеството, както и актуалното законодателство за защита на лични данни.

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и обработена в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз. Ние ще прехвърлим Вашите данни извън ЕС само в държави, за които Европейската комисия гарантира, че предлагат адекватно ниво на защита за вас, или когато Дружеството е въвела подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

7.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Ние запазваме правото си да променяме и изменяме тези условия на Политиката за поверителност без предварително уведомление. Потребителите се съветват да проверят тази страница за промени, като поемаме отговорността тя винаги да съдържа най-новата версия на нашата Политика за поверителност . Винаги, когато правим някакви промени, актуализираната дата в горната част на Политиката за поверителност ще бъде отразена в полето „Последна актуализация“.

Ако имате допълнителни въпроси относно тази Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас на: brcjobsolution@gmail.com

СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

В случай, че имате конкретни въпроси във връзка с вашите лични данни, на които не е отговорено в настоящата Политика за поверителност , не се колебайте да се свържете с нашето ДЛЗЛД/DPO на адрес: office@gmpconsult.bg.