BSN (burgerservicenummer) е граждански регистрационен номер, уникален регистрационен номер за всеки, който живее в Холандия.

BSN номерът е по същество номер за гражданство, за който трябва да кандидатствате, след като започнете да живеете, учите или работите в Холандия. За да изясним всички важни неща относно този номер, ние изготвихме списък с всичко, което трябва да знаете за това какво е BSN номер и как да го получите.

Гражданският служебен номер (burgerservicenummer ) е единствен по рода си личен идентификационен номер, присвоен на всеки в базата данни с лични досиета (BRP). BSN се присвоява на всеки, който се регистрира в BRP. Той служи като заместител на социалноосигурителен и данъчен номер, както и на универсален идентификационен номер. Когато пристигнете в Холандия, трябва да кандидатствате за BSN номер. За да получите такъв, първо трябва да се регистрирате в местната власт. Вашата информация се поставя в общинската база данни с лични досиета и ви се присвоява BSN номер.

 BSN ще улесни всяко взаимодействие с холандските власти: започване на работа, откриване на банкова сметка, приспадане на данъците и осигурителните вноски, използване на здравната система, кандидатстване за обезщетения, обявяване на промяна на адреса и др. Използва се и за борба измами с идентичност и грешно изписани имена.

“Софи” номер (sofinummer) е предишното наименование на социалноосигурителния номер, издадено от холандската данъчна служба (Belastingdienst). От ноември 2007 г. тези с номера на Sofi автоматично ги преобразуваха в BSN, а през януари 2014 г. Belastingdienst спря да издава номера на Sofi.

Какъв е смисълът да имаш BSN nummber?

Ако сте решили да си търсите постоянна работа в Холандия е невъзможно е да нямате BSN номер. След като го направите вие не само сте официално регистрирани в Холандия, но можете също да го използвате за административни цели. БСН ще ви е необходим за работа в Холандия, за да получите застраховка, да кандидатствате за жилищна помощ. Освен това ще ви трябва, за да кандидатствате за всякакъв вид помощ, като например студентска. Вашият граждански служебен номер се използва от правителството за обработка на вашата лична информация. В Холандия можете да използвате burgerservicenummer за всяка държавна служба. Не е нужно да предоставяте информацията си на всяка правителствена агенция

Основната цел на burgerservicenummer номера е да подпомага контактите между различни правителствени организации и между отделни лица и правителството. Неправителствени организации – като лекари с обща практика и други доставчици на здравни услуги, аптеки и здравни застрахователи – могат да използват burgerservicenummer само ако законът го изисква. Този номер улеснява правителствените организации да обменят лични данни, без да правят грешки. Всяка организация трябва да се увери, че използвате собствен burgerservicenummer .

Как да кандидатствам за BSN nummber?

Най-важното е, че процедурата по регистрация и получаването на граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) е безплатна. Ще получите своя БСН, когато се регистрирате в общината (gemeente) на района, в който ще живеете. Всеки, който живее в Холандия, през цялото време или през значителна част от времето, трябва да се регистрира в своята община в рамките на пет дни след пристигане, ако планират да останат повече от четири месеца.
За да се регистрират по този начин и да получават своя burgerservicenummer, гражданите на ЕС ще трябва да предоставят валидно доказателство за самоличност (като паспорт или лична карта, а не шофьорска книжка) и техния адрес, за да бъдат регистрирани.

Какво правите, ако сте загубили burgerservicenummer?

Загубихте вашия burgerservicenummer?
Без притеснение, можете да намерите номера си в редица официални документи или да пуснете заявление за дупликат на документа, за който ще трябва да си платите.

При пристигането си в Нидерландия нашият партньор поема отговорноста да ви направи граждански регистрационен номер ( burgerservicenummer )

Ако имате въпроси изпратете вашето запитване на емайл: brcjobsolution@gmail.com

Подробна официална информация можете да намерите като натиснете върху текста

Представената Информация За Какво е BSN номер Изглежда Ли Полезна За Вас?
Можете Да Намерите Още Много Полезна Информация За Холандия В Нашия Сайт.

Какво е BSN номер ?

Споделете публикацията

Как се живее в Холандия ?
Информация за Холандия

Как се живее в Холандия

Как се живее в Холандия ? Холандия е една от най-популярните държави за работа в чужбина. Страната е известна с високия си жизнен стандарт, свободната

Прочети повече »